Introduktion till Scratch. Skapande av spel med Scratch. Grunderna

Startsida / Moduler / Introduktion till Scratch. Skapande av spel med Scratch. Grunderna

Byggprogrammet för barn Scratch passar perfekt till att skapa det första egna spelet. Allt som krävs är att man kan läsa. Barnet kommer själv på mekaniken, handlingen, karaktärerna och bygger ett riktigt spel med sina egna händer. Grundläggande programmeringskoncept lärs ut med hjälp av en visuell assistent.

Eget spel | Kodanalys | Teamarbete | Utveckling av spelhistorier

Scratch-programmering för barn är ett universellt och underhållande konstruktionsprogram, med vars hjälp ditt barn kommer att förvärva grundläggande kunskaper, lära sig programmeringslogik, förstå principerna för kommandoexekvering och skapa sitt första riktiga datorspel. Dessutom lockas unga programmerare till Scratch av möjligheten att skapa tecknade serier, multimediahjälpmedel, utbildnings- och musikprogram, animerade och interaktiva kort/historier, tester och frågesporter. Detta grafiska språk är ganska lätt att lära sig. Det har utvecklats av specialister från Massachusetts Tekniska Universitet speciellt för undervisning av barn i åldern 6-9 år.

Egenskaper för modulen "Att lära känna Scratch. Skapande av spel i Scratch. Grundläggande" och fördelarna med att studera på CyberSkolan

Scratch-programmeringskursen för barn på den internationella CyberSkolan består av 6 lektioner, under vilka pojkar och flickor tillsammans med lärare (våra kreativa mentorer som praktiserar inom IT-teknik) kommer att bekanta sig med de grundläggande idéerna av "vuxen" programmering i ett lekfullt format. De kommer lätt att förstå begreppen variabler, cyklar, förgreningar, kontroller, beräkningar, subrutiner och andra viktiga element som krävs för att arbeta med koder. Redan på den första lektionen i vår CyberSkola kommer barnen att skapa sina egna program med vacker och livlig grafik, med rörliga och talande karaktärer. Senare kommer de att lära sig alla möjligheter med Scratch, lära sig att hämta idéer från sin egen fantasi och skapa omtolkningar av sina populära favoritspel. Och i slutet av modulen kommer de att kunna läsa sina klasskamraters program, hitta fel i dem och korrigera dem.

Kunskaperna som våra elever förvärvar i KIBERone CyberSkolan i Jekaterinburg ger ditt barn en grundläggande förståelse av programmeringsspråkets logik, och hjälper att gå vidare till mer komplexa nivåer. All ny kunskap om datorteknik kommer att läggas på en redan solid grund tack vare våra fantastiska lärare. Ditt barn kommer att lära sig programmering och algoritmiskt tänkande genom att leka - stapla och dra visuellt förståeliga Scratch-block likt lego-kolssar, självständigt samla programkoder, korrigera dem och förfina dem enligt sina egna krav och önskemål. Dessutom, är resultatet av varje förändring som görs i Scratch omedelbart synlig.

Det kommer att bli lättare för barnen att byta från Scratch-programmering till Python, ett mer komplext multifunktionellt kodnings-språk, med vilket man skapar seriösa projekt. Våra lärare drar ofta paralleller mellan visuell (Scratch) och textuell (Python) programmering för att inte avskräcka barnet från att lära sig det i framtiden.

Under tiden som barn lär sig programmering på CyberSkolan:

  • lär de sig koncentration, flit och målmedvetenhet;
  • genom att tänka igenom ett framtidsscenario och forma idéer, utvecklar de fantasi, logik, abstrakt och algoritmiskt tänkande;
  • skapar de animationer med ljud enligt sina egna idéer;
  • får de en grundläggande förståelse för många matematiska begrepp (koordinatsystem, variabler, slumptal);
  • designar de spelmekaniken;
  • ställer och löser de problem på flera sätt, och får tydlig förståelse av förhållandet "villkor-resultat";
  • programmerar de 2D-spel som de kan spela själva och med vänner och lägga upp på Internet;
  • arbetar de i ett team, hittar snabbt ett gemensamt språk med sina kamrater;
  • får de färdigheter i att skapa intressanta och relevanta projekt.

Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK