Python-programmering. Skapa ditt första spel!

Startsida / Moduler / Python-programmering. Skapa ditt första spel!

Ett av de mest populära och efterfrågade programmeringsspråken som används i stor utsträckning av ryska och internationella IT-företag är Python. Det används till exempel av Instagram, Yandex, Mail.Ru. Till och med World of Tanks-spelet skapades i Python. Kurser för barn från KIBERone СyberSkolan i Stockholm hjälper att lära sig grunderna i Python-programmering.

Under kurserna kommer skolbarn att bekanta sig med de grundläggande begreppen som används i Python-programmering, lära sig att skriva koder, skapa chatbots för olika messanger-tjänster och skapa sina egna spel.

  • Modulens varaktighet - 3 månader

Egenskaper av Python-programmeringskurs för barn

Kursens varaktighet är 3 månader. Programmet är utformat på ett sådant sätt att kunskaperna och färdigheterna som barnen får under kursens gång kommer att vara användbara både för nybörjare i programmering och för barn som redan har grundläggande kunskaper och vill utöka dem. Barnen kommer att påbörja utbildningen med att behärska grunderna i språket och sedan gå vidare till praktisk tillämpning - skapa sina egna animationer med Python.

Egenskaper av Python-programmeringskurs för skolbarn:

  • Programmeringsspråket Python lärs ut i samband med undervisning i spelutveckling. Det har visat sig att detta tillvägagångssätt är mycket mer effektivt och intressant för eleverna än att exekvera kommandon;
  • den teoretiska delen av kursen tar upp 20% av den totala tiden. Under ledning av handledare lär sig eleverna det speciella med programmeringsspråket Python, hur och var det används samt grundläggande begrepp;
  • efter att ha installerat den programvara som krävs för Python-programmering börjar den praktiska delen av kursen, som tar 80% av tiden. Barn introduceras till grafikbiblioteket och lär sig hur man skapar spel, hur man analyserar data och lagrar information. 

Resultatet av Python-programmeringskursen är att barnen skapar sitt första spel och sin första applikation. Att lära sig programmera i Python för skolbarn innebär dessutom att eleverna lär sig dess grundläggande principer, som kan tillämpas i framtiden för att utveckla program och skriva koder. Detta kan inte bara bli en hobby, utan också en inkomstkälla, eftersom det är ett av de mest flexibla, adaptiva och integrativa programmeringsspråken.

Våra kursinstruktörer är erfarna specialister från IT-företag i Stockholm, prakticerande programmerare som är redo att dela sina kunskaper och erfarenheter inom Python-programmering med studenter. Dessutom har de genomgått pedagogisk utbildning, så kursprogrammet är utformat speciellt för barn, och anpassat efter ålder. 

Vad barn kommer att lära sig på kursen

Under kursen kommer barnet att lära sig följande kunskaper och färdigheter:

  • programmeringsspråket och dess syntax;
  • skriva programkod och använda denna kunskap för att studera IT-teknik i framtiden;
  • grundläggande programmeringsregler och hur man tillämpar dem;
  • rita och skapa animationer baserade på kod;
  • skapa sitt eget unika spel;
  • skapa en chatbot för messanger-tjänster..

Förutom praktiska Python-programmeringsfärdigheter utvecklar vår kurs för barn i Stockholm också logiskt och algoritmiskt tänkande, vilket är viktigt för att ha framgång i både akademiskt och framtida yrkesliv. Utbildningen hjälper till att utveckla en hög hastighet för beslutsfattande, förmågan att hitta en väg ut i kontroversiella situationer, flexibilitet och kreativitet i tänkandet.

Python-programmering kan studeras som en separat kurs för barn eller som en av modulerna i ett omfattande program, utformat speciellt för fördjupad IT-utbildning.

KIBERone CyberSkolan i Stockholm är en del av ett storskaligt, internationellt erkänt projekt för barn, som är verksamt i 25 länder. Huvudmålet är inte bara att lära skolbarn grundläggande programmeringskunskaper på olika språk, utan även ge dem kunskaper om grunderna i andra populära IT-yrken. För att anmäla sig till en gratis provlektion i programmering i Stockholm, fyll i formuläret på vår webbplats.

Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK